Teleurstelling bij initiatiefnemers GldH2, subsidie afgewezen

De provincie Gelderland heeft deze week de subsidieaanvraag van GldH2 voor de bouw van een waterstoffabriek in Zutphen afgewezen. De commissie die zich bezighoudt met het beoordelen van de aanvragen geeft aan dat er onvoldoende punten zijn behaald met het beantwoorden van de vragen. Er is onvoldoende aangetoond dat er een markt is of ontstaat voor groene waterstof dat in beginsel duurder is dan grijze waterstof. GldH2 gaat in beroep, de zitting staat gepland voor 19 juli 2022.

Voor GldH2 is deze datum ongelukkig. “Op 19 juli zal niet direct uitspraak worden gedaan”, zegt bestuurslid Paul Bombeld. “Als we gelijk krijgen en het geld wordt alsnog toegewezen komen we in tijdnood.” GldH2 schakelt daarom Alex Advocaten, gespecialiseerd in waterstof, in om de procedure te versnellen.

Een van de bezwaren richt zich op het innovatieve karakter. De beoordelingscommissie vindt de waterstoffabriek niet innovatief genoeg, schrijft advocaat Robin Link van Alex Advocaten aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. Maar tegelijkertijd krijgt een waterstoftankstation, waarvan er al meerdere operationeel zijn, en een waterstof cv-ketel die ook niet meer innovatief is, wel een bijdrage. We zien goede mogelijkheden om het besluit aan te vechten.

Wordt vervolgd.

GLDH2 2022 | Website door Buro Zutphen