Waterstoffabriek in gesprek met Smart Energy Hub Zutphen

GldH2 en de toekomstige investeringspartner voeren gesprekken over samenwerking met de nieuwe Smart Energy Hub op het industrieterrein in Zutphen. Net als op veel plekken in Nederland loopt de stroomvoorziening op het industrieterrein De Mars tegen zijn grenzen aan. Het uitbreiden van bedrijven en de werkgelegenheid lopen gevaar. Een Smart Energy Hub kan een oplossing zijn.

“Op het industrieterrein in Zutphen wordt nu al energie opgewekt via drie windmolens, enkele zonneparken en via zon op daken”, zegt GldH2 bestuurslid Paul Bombeld. “Maar tegenwoordig kunnen nieuwe zon- en windprojecten niet meer worden aangesloten op het stroomnet en dat is jammer. Door over enkele jaren nieuwe duurzame stroomopwek via de hub direct te koppelen met de waterstoffabriek wordt het elektriciteitsnet minder belast. Voor de afnemer kan dat ook nog eens flink schelen in de transportkosten.”

De initiatiefnemers van de waterstoffabriek realiseren zich dat de fabriek dag en nacht moet draaien om rendabel te zijn, dus ook als er even geen duurzame energie beschikbaar is. Bombeld verwacht dan ook dat de waterstoffabriek ook aan de stroomkabel van de regionale netbeheerder komt te hangen. “Om de waterstoffabriek snel te kunnen realiseren laten we eerst een nieuwe stroomkabel aanleggen vanuit het Tennet grondstation aan de Voorsterallee. Maar we blijven tegelijkertijd met de initiatiefnemers van de Smart Energy Hub in gesprek. Wat het zou prachtig zijn als we in Zutphen 100% groene waterstof kunnen maken van 100% groene stroom uit Zutphen.”

GLDH2 2022 | Website door Buro Zutphen