GldH2 kiest voor externe partner bij realisatie waterstoffabriek

De bestuursleden van GldH2 hebben unaniem besloten dat een externe partner de beste oplossing is om snel een waterstoffabriek te realiseren in Zutphen. Na een lang traject is de vergunning voor de fabriek binnen en is er een terrein van bijna 5000m2 gepacht op industrieterrein De Mars. “Helaas lukt het door gebrek aan financiële middelen niet om zelf een fabriek te bouwen”, zegt bestuurslid Jan Fikken. “En als het ons zelf niet lukt, dan maar in samenwerking met een kapitaalkrachtig bedrijf.”

GldH2 heeft de afgelopen jaren veel ondersteuning gekregen vanuit de provincie Gelderland, de gemeente Zutphen, OostNL en in het bijzonder van het samenwerkingsverband Cleantech Regio. “Vooral die laatste partij heeft op financieel vlak flink bijgedragen aan het verkrijgen van de nodige vergunningen", zegt Fikken. "Het was een zeer ingewikkeld traject waarvoor we veel specialisten hebben moeten inschakelen en die sturen gewoon nota’s. Nu onze aanvraag voor een investeringssubsidie is afgewezen zoeken we een nieuwe weg. We zijn inmiddels met verschillende partijen in gesprek die ook zonder subsidie de fabriek willen bouwen. Zij hebben het kapitaal en wij de vergunning en een bedrijfsterrein. We voelen het als een plicht om zo snel mogelijk een waterstoffabriek in Zutphen te laten draaien.”

GLDH2 2022 | Website door Buro Zutphen